Extraescolars

La Comissió d’extraescolars té per objectiu establir un canal d’enllaç entre l’escola, les famílies i els monitors i responsables de les activitats que es duen a terme fora de l’horari lectiu i que constitueixen un complement en la tasca educativa de l’escola. Aquesta comissió està integrada per un grup de pares/mares que, de forma voluntària, aporten il·lusió i dedicació en la construcció dels projectes, així com en el desenvolupament ordinari de les activitats durant el curs.

extraescolars@taber.cat

Membres

 • Emma Pont
 • Laura Comes

 • Héctor Loverdos
 • Andrea Moreno

 • Eva Adrián

Activitats d’Estiu

La Comissió Estiu té dos objectius, l’organització dels Casals d’Estiu durant el mes de juliol amb activitats lúdiques i esportives i l’organització de les Colònies d’Estiu, conjuntament amb altres AFA’s del barri, amb estades d’entre 5 i 12 dies del mes de juliol. Es vol donar resposta a les necessitats de moltes famílies a l’hora de conciliar les vacances escolars amb la vida laboral i també d’oferir activitats de lleure on els nens i nenes que en fan ús, gaudeixin i en surtin contents. La comissió està integrada per pares i mares que, de forma voluntària, dediquen il·lusió i esforços a preparar projectes engrescadors i refrescants pel temps de la calor.

estiu@taber.cat

Membres

 • Marta Dominguez Gimenez

 • Mariona Nadal Pérez
 • Gabriela García Solórzano
 • Anna Artigas

Espai de Migdia

«La pausa escolar del migdia és un moment de descans però és alhora un espai educatiu molt important que està emmarcat en el projecte educatiu de l’escola. L’objectiu de la Comissió d’Espai de Migdia és vetllar per fomentar els hàbits tant alimentaris com de comportament al menjador i de socialització amb els companys.

D’altra banda, mitjançant la realització de tallers, a partir d’I4, es pretén engrescar als infants en àmbits que treballen l’expressió corporal i moviment (dansa i circ), el llenguatge i la comunicació (teatre), la manipulació i experimentació (ciència) i la lectura (biblioteca). També es pretén treballar l’anglès com a reforç del programa curricular, mitjançant el joc i també les arts plàstiques.

Així,el dia que un grup té taller, l’estona del migdia es divideix en 3 franges: dinar, esbarjo i taller (aproximadament d’uns 45 minuts cada franja). El tipus de taller i el nombre de tallers a la setmana és diferent segons els cursos i va evolucionant.

Cada grup té un monitor referent, que acompanya els infants durant tota l’estona de Migdia, ajudant-los a fer la transició entre les tres diferents franges i sent el el vincle amb la tutora del grup. Amb el monitor, els infants tenen també estones d’Assemblea per poder compartir vivències i possibles conflictes que puguin sorgir al grup durant l’estona del Migdia»

espai-migdia@taber.cat

membres

 • Gemma Barberà
  (directora)

 • Anna Palacios
  (coordinadora espai migdia)

 • Anna Bofill

 • Maria Marsal
 • Christian Muñoz
 • Mireia Quintana
 • Samanta Salvadó

 • Marta Viñas

Transports

La comissió de transports s’encarrega d’organitzar l’arribada i sortida de més de 150 alumnes amb 4 línies d’autocars que recorren Barcelona amb unes parades establertes prèviament, d’acord amb les necessitats de les famílies, respectant la viabilitat del servei segons la normativa establerta per al transport escolar.

S’ofereix aquest servei a través de l’empresa de transport Grand Lord Bus, la qual és la responsable dels itineraris i horaris de les rutes, així com del cobrament a les famílies de les quotes establertes, tasca que ofereix a l’AMPA de l’escola Tàber des de fa més de 20 anys.

El servei està compartit amb l’escola Dolors Monserdà-Santapau, les comissions de transport de les dues escoles treballen conjuntament desenvolupant una tasca de control sobre el servei ofert per l’empresa, així com de suport a les famílies amb els dubtes, suggeriments i serveis ocasionals que siguin requerits.

Per qualsevol consulta sobre el funcionament del servei de transport escolar compartit podeu escriure un correu electrònic a la següent adreça:

transports.taber.dms@gmail.com

membres

 • Elisenda Bonet
 • Joan Sunyer
 • Javier Sucunza
 • Helena Vilà

Comunicació i web

La comissió web s’encarrega de crear, mantenir i actualitzar l’apartat l’AFA del web de l’escola. El web conté informació sobre el funcionament dels òrgans de govern de l’AFA, el pressupost i de les comissions que donen suport a l’escola. A més a més, la comissió gestiona les llistes de correu electrònic de les diferents comissions de l’AFA i dels delegats de cada grup classe. Tanmateix, la comissió web assessora, dona suport informàtic a l’escola i vetlla pel bon funcionament del web.

web@taber.cat

membres

 • Gemma Barberà
  (directora)

 • Isabel Darnell
 • Alex García
 • Mariona Piqué
 • Anna Geli

 • Laura Estrada

Verda

La comissió verda treballa per promoure, en les famílies de la nostra escola, els valors que més tenen en compte la sostenibilitat mediambiental i la situació d’emergència climàtica actual, a més d’implementar accions i projectes que fomentin aquesta perspectiva en l’educació. Es nodreix de les moltes accions i projectes que existeixen arreu (programa Escoles + Sostenibles, Refugis Climàtics…) i els re-contextualitza per poder adaptar-los a la realitat de la nostra escola.

Així mateix, treballa per millorar la mobilitat a l’entorn de l’escola, amb l’objectiu fonamental de garantir un entorn escolar segur i saludable i tractar de desenvolupar el camí escolar. Juntament amb la resta d’escoles del barri treballa per fer-ho extensiu en l’àmbit de tot el districte.

verda@taber.cat

membres

 • Gemma Barberà
  (directora)

 • Jordi Cairó
  (coordinador educació ambiental)
 • Montse Ecija

 • Anna Martinez

Entorn escolar

La comissió verda treballa per promoure, en les famílies de la nostra escola, els valors que més tenen en compte la sostenibilitat mediambiental i la situació d’emergència climàtica actual, a més d’implementar accions i projectes que fomentin aquesta perspectiva en l’educació. Es nodreix de les moltes accions i projectes que existeixen arreu (programa Escoles + Sostenibles, Refugis Climàtics…) i els re-contextualitza per poder adaptar-los a la realitat de la nostra escola.

Així mateix, treballa per millorar la mobilitat a l’entorn de l’escola, amb l’objectiu fonamental de garantir un entorn escolar segur i saludable i tractar de desenvolupar el camí escolar. Juntament amb la resta d’escoles del barri treballa per fer-ho extensiu en l’àmbit de tot el districte.

entorn.escolar@taber.cat

membres

 • Montse Ecija

 • Guim Maragall

 • Anna Martinez
 • Miriam Miguel
 • Núria Noel

 • Mireia Piró
 • Joan Sunyer

Biblioteca

La comissió biblioteca és una comissió mixta (AFA – Escola) i es crea per poder organitzar l’obertura de la biblioteca en horari extraescolar, es fa d’acord amb l’escola, i és així com s’ha transformat en un espai del qual en pot gaudir tota la comunitat escolar.

L’objectiu de la comissió es promocionar l’ús d’aquest espai amb propostes d’activitats de foment de la lectura i reforçar qualsevol iniciativa entorn de la cultura, comptant sempre amb el suport de tots els membres de la comunitat que hi vulguin participar.

biblioteca@taber.cat

membres

 • Gemma Barberà
  (directora)

 • Carme Launier
  (professora)

 • Maria Sáenz Palau

Gènere

Des de la comissió de gènere treballem per introduir la perspectiva de gènere a tots els àmbits de l’escola per respectar els drets dels infants a ser educats en plena igualtat d’oportunitats i a no ser discriminats per raó de sexe o gènere. Treballem en diferents vies, i volem oferir eines a tota la comunitat educativa per trencar estereotips de gènere. Des del 2017 la comissió treballa en el projecte Biblioteca i Gènere (volem reflexionar sobre els continguts dels contes infantils en perspectiva de gènere en la nostra societat, donant eines d’anàlisi als alumnes i a les famílies, analitzant el contingut dels contes, àlbums il·lustrats i tots aquells títols de la biblioteca de parvulari, i actualment estem analitzant la biblioteca d’àlbums il·lustrats de 1er i 2on de primària). Altres activitats que proposem són les xerrades cafè per debatre temes relacionats amb infància-educació-gènere, la creació d’una biblioteca de consulta per a famílies i mestres, aportem recomanacions en la tria de títols de contes i llibres per la biblioteca de l’escola i programem xerrades de temes relacionats per famílies, infants i mestres, entre altres tasques.

Actualment, la comissió de gènere és una comissió mixta de famílies i escola, formada per 4 mares i 2 mestres.

genere@taber.cat

membres

 • Carlota Hernandez (mestra)
 • Marta Lapuente (mestra)

 • Anna Lladó
 • Maria Llarena
 • Marianna Vila

 • Lali Corbella

Solidària

La Comissió Solidària té com a objectiu principal enfortir entre les famílies i la comunitat educativa de TÀBER la consciència solidària i mediambiental mitjançant accions concretes com el TÀBERENCANTS i les ACCIONS SOLIDÀRIES.

TÀBRENCANTS és una acció de venda solidària de roba i d’altres complements de segona mà a molt baix cost. Tot el que es ven és aportat prèviament per les famílies, que d’aquesta manera poden donar una segona oportunitat a tot allò que, per una o altra raó, ja no utilitzen. Aquesta acció es realitza normalment dues vegades durant el curs escolar, i els seus objectius són: (1) recaptar fons que es reinverteixen totalment en equipaments o activitats de l’escola i (2) posar en valor la cultura de les 3R (Reduir, Reciclar i Reutilitzar), mitjançant el desenvolupament d’hàbits de consum responsable, de reducció de residus mitjançant el reciclatge i la reutilització, i d’estalvi de recursos.

Les ACCIONS SOLIDÀRIES per la seva banda, són accions puntuals de les quals se’n realitza una cada trimestre, per tal de donar resposta a alguna situació de necessitat social detectada (sempre diferents), amb els objectius de (1) mitigar en la mesura del possible aquestes situacions concretes, i (2) enfortir la consciència solidària en vers les persones o col·lectius més desfavorits.

solidaria@taber.cat

membres

 • Josep M. Alonso Farré
 • Susanna Bori
 • Inés Arias Yllera
 • Gema Cerdán Bericat
 • Luisa Jaurrieta Guarner
 • Pat Santiago Valero

 • Alícia Pons

membres

 • Gabriele Praderio

 • Maria Saenz Palau
 • María Llarena Reino
 • Regina Dalmau Carbonell
 • Marisa Stinga
 • Helena Vilà
 • Guim Maragall

Petit Príncep – Percutàber

membres

 • Patrick Mathieu
 • Meritxell Fernández
 • Amanda Casals

Ajuts – Subvencions

membres

 • Montse Écija

 • Mònica Muñoz

 • Ana de San Pedro