INFORMACIÓ SERVEI TRANSPORT ESCOLAR AMB AUTOCAR CURS 23-24

El servei de transport escolar és un servei compartit entre les escoles Tàber i Dolors Monserdà-Santa Pau (rutes de matí i tarda), Costa i Llobera (rutes de tarda).

La gestió la dur a terme una comissió mixta de mares i pares de les AFA de les quatre escoles i l’empresa de transports Grand Lord Bus (que fa més de 30 anys que dona servei a l’escola).

Per a més informació podeu consultar la normativa d’ús del servei, o llegir a continuació un resum del funcionament del servei.

COMUNICACIÓ I INCIDÈNCIES

Per a qualsevol dubte, pregunta o suggeriment, el correu electrònic de contacte és el següent: transports.taber.dms@gmail.com.

(Aquest és un correu compartit entre les dues comissions de transports de les AFA de les escoles.)

Tot i això, per aquells aspectes relacionats amb l’ús habitual detallem com actuar en tres dels casos més habituals:

  • Modificació puntual de la rutina habitual dins la mateixa ruta: contactar directament amb el monitor/a de l’autocar i fent reforç via agenda escolar.
  • Modificació permanent o temporal de la rutina habitual o modificació de dades: notificació a la comissió i l’empresa amb un mínim de tres dies d’antelació omplint el següent formulari.
  • Comunicació d’una incidència, dubte, propostes de millora o algun altre aspecte no relacionat amb el servei habitual: notificació a la comissió mitjançant el següent formulari.
MODALITATS DE SERVEI

  • SC – Servei Complet: per a desplaçaments d’anada i tornada a l’escola, per a tots els dies lectius d’un mes, entre una de les parades definides i l’escola (de dilluns a divendres) i viceversa.
  • MR – Mitja Ruta: per a desplaçaments d’anada o de tornada, per a un ús regular mínim de tres matins o tres tardes a la setmana entre una de les parades definides u l’escola o viceversa.
INSCRIPCIÓ I DISSENY DE RUTES

El procés d’inscripció al servei es du a terme entre el juny i juliol del curs anterior, per als usuaris de SC i MR, d’acord amb les rutes i parades vigents. Un cop finalitzada la inscripció es procedeix a avaluar totes les sol·licituds i es redissenyen rutes i parades en funció de la demanda i les possibilitats de modificació de rutes possibles.

La voluntat del servei de transport escolar és d’intentar donar resposta a tota demanda que es faci, però en alguns casos no és possible.

El disseny de rutes i ubicació de parades es realitza abans de l’inici de curs, amb la informació disponible de les inscripcions recollides durant el termini d’inscripció. No es modifica un cop iniciat el curs, excepte per causes de força major, com ara necessitats especials que pugui justificar alguna família, modificacions per tal de millorar el servei, obres, etc.

A l’hora de dissenyar les rutes i parades, es té especial cura amb els usuaris nous de P3, els quals considerant l’adaptació a l’escola no se’ls cobra la quota del mes de setembre.

IMPORTS DEL SERVEI

L’import anual, per usuari i segons el tipus de servei contractat, que les famílies usuàries hauran d’abonar (IVA inclòs) és de:
Servei Complet: 1100€/any. S’aplicaran els següents descomptes quan tots els germans utilitzin el Servei Complet

  • 870€/ any el segon germà
  • 650 €/any el tercer germà

Mitja Ruta: 850€ / curs. S’aplicaran els següents descomptes quan tots els germans utilitzin el Servei Complet

  • 700€/ any el segon germà
  • 540€/any el tercer germà

El quart germà o més, gratis.

S’aplica un 5% de descompte si es fa únic pagament anual.