Els espais d’aprenentatge compartit comencen des d’i3 fins a 6è amb l’objectiu de que els infants desenvolupin les competències transversals tan importants avui dia com la capacitat d’aprendre a aprendre i de planificar-se, l’autoregulació i altre, utilitzant l’esforç com a eina de superació personal. Els infants de cada comunitat, es barregen i distribueixen per aquests espais, d’aquesta manera comparteixen aprenentatges i vivències amb infants d’altres edats. Tot això ho fem seguint una progressió des dels cursos més primerencs fins a la comunitat de grans.

Aquests espais ens permeten fer un seguiment més individualitzat ja que es baixa la ràtio a uns 16/18 infants i s’ofereixen al voltant de 7 o 8 espais amb diferents reptes pensats perquè els infants puguin resoldre de manera autònoma.

Els espais poden anar variant d’un curs a l’altre segons les necessitats que detecti l’equip educatiu. Pel seu disseny es tenen en compte dos itineraris: lingüístic-artístic i científic-matemàtic Aquest curs els espais son els següents:

Comunitat de petites:

 • Construïm
 • Natura
 • Experimentem
 • Juguem a ser
 • Màgic
 • Mou-te
 • Atelier

Comunitat de mitjanes:

 • Benestar
 • Som artistes
 • Fer i desfer
 • Juguem a ser
 • Vida
 • Programem
 • Com sona
 • Som periodistes

Comunitat de grans:

 • Tàber Production
 • Robotics
 • Matemàtica viva
 • Un viatge musical
 • Notícies en acció
 • Mirada al món
 • Good Vibes