El projecte de les “Bosses Viatgeres” és una proposta ideada per l’Ana Tutzó, consultora i tècnica en gènere de professió, mare del Taber i membre de la Comissió de Gènere de l’escola fins fa ben poc, que té per objecte proveir el centre educatiu amb un recull de contes, escollits de forma curosa per a cada curs, que l’alumnat podrà fer arribar a casa seva a través d’aquestes Bosses Viatgeres, que, a part dels contes, també contenen una Guia d’acompanyament a les lectures dirigida a les famílies.

La finalitat del projecte és dotar d’eines a les famílies per tal de parlar sobre la igualtat de gènere i la diversitat a través dels contes i la Guia d’acompanyament. D’aquesta manera, a cada cicle es tractaran temes com estereotips de gènere femenins, masculinitats alternatives a l’hegemonia, prevenció de l’abús infantil-educació afectiva i sexual, diversitat LGTBI i diversitat familiar, antiracisme i creativitat de gènere a la infància.

La voluntat de la Comissió de Gènere i de l’escola, que sempre col·laboren en una sinergia positiva per tal de fer possible tots els projectes que contribueixin a dotar als infants d’eines i recursos per a una educació crítica, empàtica i compromesa, és que les Bosses Viatgeres arribin a les vostres llars el curs vinent.

Des de la Comissió de Gènere agraïm gratament els recursos que proveeix l’AFA per dur a terme tots aquests projectes i, en conseqüència, l’esforç econòmic que suposa per a totes les famílies que en formem part; sense aquest suport tan essencial no seria possible plantar les llavors necessàries que ens calen per fer créixer una societat feliç, lliure de discriminacions i respectuosa amb el seu entorn, així que, un cop més, moltes gràcies!!