El passat 7 de febrer el Govern va aprovar el Decret 21/2023 d’ordenació dels ensenyaments de l’educació infantil. Aquesta normativa culmina amb la nova ordenació de totes les etapes educatives.

El currículum de l’educació infantil integra el primer i el segon cicle 0-3 i 3-6 en una sola etapa educativa amb identitat pròpia. És un currículum que posa en el centre de totes les decisions a l’infant i al desenvolupament de les seves capacitats. Que el reconeix com el protagonista del seu propi aprenentatge i del grup al qual pertany i que respecta i s’adapta a la forma globalitzada de desenvolupar-se i aprendre dels infants. Un currículum que prioritza el benestar, el gaudi i l’aprenentatge. Que genera contextos educatius basats en situacions amb sentit, funcionals, significatives i contextualitzades, des del respecte als diferents ritmes i a la sensibilitat de l’etapa. Aquest també incorpora la coeducació i l’educació afectivosexual en el marc de la mirada competencial.

S’organitza en 4 eixos:

  1. Un infant que creix amb autonomia i confiança.
  2. Un infant que es comunica amb diferents llenguatges
  3. Un infant que descobreix l’entorn amb curiositat. 
  4. Un infant que forma part de la diversitat del món que l’envolta i promou situacions d’aprenentatge que impliquin els infants en diferents experiències de la vida diària.

Cada eix pren sentit des de la complementarietat amb els altres tres, i així s’hauran d’interpretar en les diferents situacions i propostes de l’escola, des de la globalitat de l’acció i dels aprenentatges.

El decret també recull l’acompanyament de les famílies i facilita que puguin formar part de la vida de l’escola per convertir-la en un espai d’educació comunitària.

A Tàber portem temps treballant en aquesta línia, i aquest nou currículum és una oportunitat per seguir avançant i adaptar-nos a les demandes i reptes de la nostra societat. A continuació us deixem una petita documentació de l’Atelier, un espai basat en la pedagogia de l’Educació creadora de l’Arno Stern, un espai únic i cuidat que hem estrenat aquest octubre.