A l’escola fa anys que es dona protagonisme a l’aprenentatge que es genera quan treballen plegats infants de diferents edats. En aquesta entrada, parlarem del funcionament d’aquests espais d’aprenentatge compartit, en concret els de la comunitat de mitjanes

Què son els espais Àgora?

Són moments on infants de diferents edats conviuen tractant de resoldre reptes adaptats a diferents nivells. Aquests espais comencen a la comunitat de petites i van evolucionant fins a la comunitat de grans.

Es posa el focus en la capacitat que tenen per planificar-se i gestionarse a través de diferents contextos i propostes que se’ls presenten. Són uns espais de calma, concentració i autonomia on els infants poden treballar individualment, per parelles o en petit grup.

Com és una sessió dels Espais Àgora a la comunitat de Mitjanes?

Ells infants arriben a l’espai el primer dia, miren les propostes. Amb l’ajuda del planificador s’organitzen les sessions i estableixen uns objectius personals que hauran d’anar revisant i redefinint si aquests no han estat del tot realistes.

Cada proposta té un títol i unes instruccions que han de seguir, totes tenen en compte els diferents nivells de l’alumnat. Les propostes solen incloure un full on els infants registren les seves descobertes que plasmen a la seva llibreta d’espais àgora.

L’última sessió finalitza amb una reflexió sobre què hem après a l’espai a través d’una autoavaluació de la qual la mestra en fa un petit retorn.

Els espais segueixen un itinerari lingüístic-artístic o científic-matemàtic. Aquest curs, els infants poden escollir entre 8 espais:

Com sona: Espai dedicat a tot el fa referència al so, la música i les seves propietats.

Juguem a ser: Espai de joc simbòlic amb una proposta de role-play en en anglès .

Som artistes: Espai que es realitza a l’atelier on els infants poden explorar entre diferents tècniques i amb sessions més lliures de creació.

Som periodistes: Notícies, podcasts, fotodenúncia i tot el que tingui a veure amb propostes per jugar amb la llengua.

Benestar: La importància de conèixer com funcionem, parar atenció a la nostra respiració, a com ens alimentem…

Vida: Conèixer el nostre planeta i els seus habitants, els ecosistemes i com podem ajudar a la seva conservació.

Programem: Un espai on el pensament computacional és el protagonista. Programació, robòtica, stop motion…

Fer i desfer: Un espai on posem les nostres mans i creativitat a treballar; cosir, fer macramé, construccions i pals de poder entre d’altres propostes. Treballem amb el cap i amb les mans.

Al llarg del curs els infants passen per tots els espais i poden repetir-ne alguns segons els seus interessos.