A l’escola fa anys que es dona protagonisme a l’aprenentatge que es genera quan treballen plegats infants de diferents edats. En aquesta entrada, parlarem del funcionament d’aquests espais d’aprenentatge compartit, en concret els que es duen a terme a la comunitat de mitjanes aquest curs 2023-2024.

Què son els espais Àgora?

Són moments on infants de diferents edats conviuen tractant de resoldre reptes adaptats a diferents nivells. Aquests espais comencen a la comunitat de petites i van evolucionant fins a la comunitat de grans.

Es posa el focus en la capacitat que tenen per planificar-se i gestionar-se a través de diferents contextos i propostes que se’ls presenten. Són uns espais de calma, concentració i autonomia on els infants poden treballar individualment, per parelles o en petit grup.

Com és una sessió dels Espais Àgora a la comunitat de Mitjanes?

Els infants arriben a l’espai el primer dia, coneixen les propostes de la mà dels mestres referents. Amb l’ajuda del planificador s’organitzen les sessions i estableixen uns objectius personals que hauran d’anar revisant i redefinint si aquests no han estat del tot realistes.

Cada proposta té un títol i unes instruccions que han de seguir, totes tenen en compte els diferents nivells de l’alumnat. Les propostes solen incloure un full on els infants registren les seves descobertes que plasmen a la seva llibreta d’espais àgora.

L’última sessió finalitza amb una reflexió sobre què han après a l’espai a través d’una autoavaluació de la qual la mestra en farà un petit retorn.

Els espais segueixen un itinerari lingüístic-artístic o científic-matemàtic. Els infants poden escollir entre 8 espais:

Com sona: Espai dedicat a tot el fa referència al so, la música i les seves propietats.

Juguem a ser: Espai de joc simbòlic amb una proposta de role-play en anglès .

Som artistes: Espai que es realitza a l’atelier on els infants poden explorar entre diferents tècniques artístiques.

Som periodistes: Notícies, podcasts, fotodenúncia i tot el que tingui a veure amb propostes per jugar amb la llengua i fer de periodistes.

Benestar: La importància de conèixer com funcionem, parar atenció a la nostra respiració, a com ens alimentem, un espai d’autoconeixement i de calma.

Vida: Conèixer el nostre planeta i els seus habitants, els ecosistemes i com podem ajudar a la seva conservació.

Programem: Un espai on el pensament computacional és el protagonista. Programació, robòtica, stop motion…

Fer i desfer: Un espai on posem les nostres mans i creativitat a treballar; cosir, fer macramé, construccions i pals de poder entre d’altres propostes. Treballem amb el cap i amb les mans.

Al llarg del curs els infants passen per tots els espais i poden repetir-ne alguns segons els seus interessos.